Slide 1

Våra tjänster

Avfallshämtning är faktiskt en mer spännande industri än man kan tro, och dessutom en av de viktigaste! RenoNorden är en stolt del av denna samhällstjänst. Vi arbetar med flertalet kommuner, och samarbetar med företag inom avfallshantering för att se till att hushållsavfallet samlas in på ett professionellt och ansvarfullt sätt.

 

Vad vi gör

RenoNorden specialiserar sig på hämtning och transport av hushållsavfall. Vi är de ledande aktörerna på den nordiska marknaden och erbjuder dessa viktiga tjänster till mer än fem miljoner människor över fyra olika länder: Norge, Sverige, Danmark och Finland.

 

Våra frontlag tömmer tusentals soptunnor varje dag och transporterar avfallet till slutstationen säkert och effektivt. Varje medlem av sophämtarlaget deltar i utbildningar inom vår Waste Management School där de får del av de senaste utvecklingarna för industrins riktlinjer inom juridik, professionell utveckling samt  hälsa- och säkerhet.

Våra moderna och högst igenkännbara sopbilar lämnar avfall till ett antal destinationer över den nordiska regionen, vanligtvis till återvinnings- eller förbränningsstationer.

Processen

Tidigare var avfallshämtningen oftast utförd av kommunanställda. Idag upphandlar majoriteten av kommunerna den här tjänsten av specialiserade privata aktörer. RenoNorden har deltagit i många av upphandlingar och har långsamt växt till att bli den största leverantören av hämtning och transport av hushållsavfall i Norden.

Vår roll är att samla in och transportera avfall för säker hantering. Hushållens sopsortering, antalet tunnor per hem samt slutstationen för avfall varierar från kommun till kommun. I många fall tar mellankommunala företag hand om avfallshanteringen för ett antal olika kommuner.

Kartong, plast och papper återvinns oftast eller används för energiproduktion, medan annat skräp kan användas i produktionen av biogas eller kompost. Avfall som inte kan återvinnas förbränns oftast.