Slide 1

Arbete mot en bättre värld

Som den ledande entreprenören inom den nordiska avfallshämtning- och transportindustrin driver RenoNorden helhjärtat företaget till högsta professionella, etiska och juridiska standard.

Företagets samhällsansvar

Avfallshantering har blivit en het fråga. Då naturresurser blir allt knappare och trycket att skydda miljön ökar måste samhället tänka om vad gäller sopor. Det duger inte längre att bara skicka dem vidare till en soptipp. Som en del i en kritisk länk gör RenoNorden varje ansträngning att arbeta på ett miljövänligt sätt. Varje år levererar vi tusentals ton avfall till återvinningsstationer i den nordiska regionen och transporterar avfall i fordon som genomgår regelbundet underhåll och i vissa fall till och med drivs med biobränslen.

 

Arbeta etiskt

RenoNorden strävar mot att göra skillnad. Vi bedriver vår verksamhet med grundläggande etiska värden med respekt för individer, kommuner och miljön. Våra detaljerade etiska riktlinjer ser till att alla inom RenoNorden: vår styrelse, ledning och frontpersonal strävar efter höga etiska standarder i genomförandet av deras uppgifter. Vi förväntar oss också att våra affärspartners siktar på samma etiska standard som vi sätter för oss själva.

 

Hälsa & Säkerhet

Vi är dedikerade till att se till att prestandan och kvaliteten på våra tjänster och produkter hålls uppe genom att köra dem genom ett systematiskt kvalitets- och säkerhetsprogram. Förutom att möta de i lagen reglerade hälso- och säkerhetskraven som finns på industrin, så är RenoNorden engagerad i att hålla en hög säkerhetsnivå för hela organisationen.

Vårt mål är att tillhandahålla tjänster som pålitligt levereras av professionell personal, lägre driftskostnader och högre säkerhet. Våra fordon underhålls konstant och vår personal utbildas regelbundet av hälso- och säkerhetsexperter.

För att åstadkomma detta har vi utvecklat ett kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem som följer alla offentliga och interna krav samt certifikatskraven för ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

RenoNorden håller certifikaten  EN ISO 9001: 2008 (kvalitetsstandard), ISO 14001: 2004 (miljöstandard) och  OHSAS 18001: 2007 (säkerhetsstandard).