Slide 1

Ledande inom hämtning av hushållsavfall i Norden.

RenoNorden är stolt över att vara marknadsledare inom uppsamling och transport av hushållsavfall i fyra nordiska länder: Norge, Sverige , Danmark och Finland. Vi erbjuder effektiva, pålitliga och professionella tjänster inom avfallshämtning i mer än 230 kommuner.

Norge

RenoNorden grundades år 2000 och fick sitt första driftskontrakt med Kongsberg kommun redan året efter. Över de följande fjorton åren gick RenoNorden från styrka till styrka, deltog i många upphandlingar och utvecklades undan för undan till att bli den största leverantören av tjänster inom hämtning och transport av hushållsavfall till norska kommuner.

I Norge utgör hushållsavfall ca 20% av landets totala avfallsvolym. Offentliga och privata renhållningsarbetare hanterar ungefär 2.3 miljoner ton hushållsavfall varje år. RenoNorden är Norges största leverantör inom insamlingsindustrin med en nuvarande marknadsandel på 46%. Vår verksamhet finns över hela landet och vi är ansvariga för att samla in hushållsavfall från en tredjedel av alla norska hushåll.

RenoNorden har sitt huvudkontor i Frogner, Sørum, halvvägs mellan Oslo och Gardermoen flygplats.

Sverige

RenoNorden har haft kontrakt på hämtning och transport av avfall i Sverige sedan år 2008 då vi vann vår första upphandling i Skaraborg. Inom två år hade vi öppnat ytterligare tre avdelningar i landet.

Den svenska marknaden för avfallsinsamling är relativt uppdelad, med ett antal privata företag som tävlar om upphandlingarna. Bland dessa är RenoNorden den i särklass mest framgångsrika med den största marknadsandelen.

Efter att ha köpt ut tillgångar och kontrakt från en konkurrent med ekonomiska bekymmer kunde vi utvidga vårt verksamhetsområde till Stockholm och Malmö. Idag har RenoNorden ungefär 15% av den svenska marknaden.

Danmark

I jämförelse med resten av den nordiska marknaden har Danmark den näst högsta graden privatisering av tjänster inom avfallshantering: 94%.

2010 förvärvade RenoNorden divisionen för hushållsavfall från Renoflex-Gruppen A/S och påbörjade verksamhet på ön Själland i Danmark. Bara ett år senare infann sig ett tillfälle att förvärva ytterligare verksamheter och expandera till Jylland.

Idag är RenoNorden en rikstäckande leverantör av tjänster inom avfallshantering med en marknadsandel på cirka 32%. Den danska marknaden för avfallshämtning förväntas utvecklas under de närmaste åren på grund av en ny regeringsstrategi för avfallshantering som kommer att implementeras till år 2022.

Finland

Den finska marknaden för hämtning av hushållsavfall är nästan helt privatiserad med bara en kommun kvar som kompleterar sina upphandlade tjänster med ett antal egna fordon för avfallshämtning.

RenoNorden klev in på den finska marknaden år 2014 genom att förvärva det tredje största företaget inom avfallshämtning: HFT Environment.

Idag har RenoNorden verksamhet över hela landet och erbjuder avfallshämtning och transport både för kommuner och privata kunder. Företaget har för närvarande en marknadsandel på 15%.