Slide 1

Säkert, rent och effektivt

Genom att fokusera vår affärsverksamhet på en liten, men väsentlig samhällstjänst har RenoNorden byggt upp en djup förståelse för avfallsinsamlings- och transportindustrin. Vi har de medel och färdigheter som krävs för att utföra arbetet oavsett förutsättningar – från att planera rutter och underhålla fordon till avancerade körkunskaper.

 

Projektledning

Med över ett decennium av erfarenhet för upphandlingar och långfristiga driftskontrakt har RenoNorden skaffat sig omfattande erfarenhet och kunskap av intern projektledning. Varje projektledare hos RenoNorden har bred erfarenhet från områden som sanitet, transport och utveckling av logistiska lösningar.

Våra skickliga projektledare organiserar resurser och personal och ser till att våra driftsförpliktelser startar och slutar i tid. De håller sig inom budget och möter de krav som finns både ur affärsynpunkt och från våra klienter. Förutom att utforma nya kontrakt kan våra erfarna projektledare ge råd om- och se över kontraktuella ändringar som kan komma att behövas under långfristiga projekt.

Logistik- och ruttplanering

Vår logistikavdelning har ansvar för ruttplanering och idrifttagning i nära 250 norska-, svenska-, danska- och finska kommuner.

Norden må vara känt för sin majestätiska skönhet men för RenoNordens chaufförer, som ofta står inför utmaningen att framföra sitt flera ton tunga fordon på en smal eller brant väg, finns det bara en viktig fråga… är rutten pålitlig och säker?

Vår logistikavdelning använder den senaste kartläggnings- och ruttplaneringsteknologin för att analysera landskapet och effektivt planera våra rutter. En detaljerad prognos sparar både oss och vår klient tid och pengar.

GPS

Med hjälp av avancerad GPS-teknologi kan våra logistikteam plotta de mest rationella och miljöeffektiva hämtningsrutterna för våra fordon. RenoNorden använder olika avancerade GPS planeringssystem för att projektera och utforma nya driftskontrakt. Vi erbjuder även våra klienter en GPS-registreringstjänst.

Drift

Våra erfarna lokala chefer har ansvaret för den dagliga driften vid varje lokal avdelning. De är första kontaktpunkt för våra uppdragsgivare, och säkerställer att verksamheten utförs i enlighet med kontraktskraven. Den lokala chefen är också ansvarig för upplärning och utveckling av den lokalt anställda personalen.

Genom att varje avdelning bedrivs självständigt så innebär det att beslut eller problem med t.ex. fordon, kan tas om hand snabbt och effektivt. Om extra uppbackning skulle behövas finns det rutiner för att säkerställa att nödvändiga resurser och/eller kunskap snabbt finns på plats. Generell support och administration inom varje land levereras från huvudkontoret.

Utrustning

Förutom våra anställda är vår vagnpark vår främsta tillgång. Vi investerar i högkvalitativ utrustning och teknologi för att se till både våra chaufförers säkerhet och effektivitet i driften. Varje fordon hos RenoNorden är registrerat och bevakat av kvalitetssystem.

Förutom interna underhållsfunktioner har vi prioriteringsavtal med auktoriserade reparatörer, om olyckan skulle vara framme.

 

Central reparationsverkstad

RenoNorden driver flera centrala garage i länderna där vi är verksamma. Dessa internt förvaltade verkstäder tar hand om underhåll av fordon och mindre reparationer.

Varje vagnparks verkstad och resurscenter är utrustad med faciliteter och expertis för att kunna ta sig an underhåll, nödassistans och reparation på frontlinjen.

 

Professionell utbildning

RenoNorden håller en hög nivå på rekrytering och utbildning. Våra renhållningsarbetare är vår främsta tillgång och vi är stolta över att de är industrins bästa och kunnigaste. År 2011 startade vi vår egen utbildning inom avfallshantering, “Waste Management School” i Danmark, för att kunna försäkra att vår frontlinjepersonal är fullt utbildad och tränade inom alla aspekter av deras viktiga arbete. Vår Waste Management School erbjuder följande utbildning:

 • Uppnå och hålla RenoNordens kvalitetsstandard
 • RenoNordens organisation
 • Kunskap om huvudelarna av kontraktskraven vad gäller utförande och kunder
 • Rapporteringsprocedurer för avvikelser
 • Administrativa procedurer som att föra tidsrapporter och meddela frånvaro
 • Visual Improvement System (VIS), intern elektronisk kvalitet, verktyg för avvikelser och förbättringar
 • Kläder
 • Renovator Planner
 • Kunskap om säkra arbetstekniker för att förebygga förslitningsskador och muskelbristningar
 • Säkerhetsutbildning
 • Personalfrågor, löner, skatt osv
 • Körutbildning för avfallshämtningsindustrin
 • Hur man använder fordonets sanitetsenhet
 • Avfallshämtning
 • Underhåll av fordon för avfallshämtning och annan tung utrustning
 • Ruttplanering – teori och praktik
 • Språkutbildning vid behov

Övrig utbildning

Vi erbjuder också följande professionella vidareutbildningar inom företaget:

 • Repetitionskurs i första hjälpen
 • ECO-körning (ekonomisk körning)
 • Allmänna körfärdigheter
 • Var femte år organiserar och genomför vi också en repetitionskurs för våra professionella chaufförer av tunga lastbilar.