Header background

Vår spännande bakgrund

RenoNorden är byggt på passion, professionalism och expertis. Från en ödmjuk start har vi växt till att bli en ledande aktör inom insamling och transport av hushållsavfall.

Mer om RenoNorden

Visioner och värden

Effektivitet och pålitlighet är grundstenarna i vår framgångshistoria tillsammans med medarbetare som har yrkesskicklighet och professionalism. Centralt för RenoNorden är våra kärnvärden – Kvalitet, Respekt, Effektivitet och Miljö. Med en mångkulturell arbetsstyrka och verksamhet i flera länder är det våra kärnvärden som förenar oss.

KVALITET

Både våra uppdragsgivare och de samhällen vi servar ska känna sig trygga med att RenoNorden alltid kommer att leverera högkvalitativ och pålitlig insamling av hushållsavfall. För att lyckas med detta måste vår fordonsflotta vara modern och välskött, samt våra medarbetare välutbildade och engagerade.

RESPEKT

Vi respekterar de lagar och regler som styr vår verksamhet. Våra chaufförer ska alltid följa trafikregler och framföra fordonet på ett säkert sätt. Vi sätter stort värde på våra anställda som alltid ska bli väl behandlade. Detta gäller både lön och arbetsvillkor samt bli bemötta med respekt.

EFFEKTIVIET

Vi arbetar tillsammans med våra klienter och kunder för att leverera den mest effektiva lösningen för hämtning och transport av hushållsavfall. Våra anställda är aktivt involverade i vårt arbete med att utveckla våra tjänster och se till att arbetet alltid utförs på ett säkert och effektivt sätt.

MILJÖ

Vi utför en viktig tjänst för miljöorganisationer, avfallsinsamling för återvinning, energiproduktion, biogasproduktion och jordförbättringsprodukter. Vi arbetar hårt för att minimera miljöpåverkan från våra fordon, och ser till att vår vagnpark är väl underhållen samt att vi investerar i gröna bränslen.

Historik

2000
2001
2007
2010
2011
2013
2015

Svensk ledningsgrupp

Peter Ekholm

Peter Ekholm

Verkställande direktör – Sverige

Telefon: 08-408 08 002
E-post: peter.ekholm@renonorden.se

Anders Rees

Anders Rees

Ekonomichef

Telefon: 08-408 08 003
E-post: anders.rees@renonorden.se

Anniqa Wallonius

Anniqa Wallonius

Personalchef

Telefon: 08-408 08 004
E-post: anniqa.wallonius@renonorden.se

Ronny Biström

Ronny Biström

Kvalitét- och miljöchef

Telefon: 08-408 08 006
E-post: ronny.bistrom@renonorden.se

Peter Avenberg

Peter Avenberg

Regionchef Nord

Telefon: 08-408 08 024
E-post: peter.avenberg@renonorden.se

Mackis Tiflidis

Mackis Tiflidis

Regionchef Stockholm

Telefon: 08-408 08 013
E-post: mackis.tiflidis@renonorden.se

Tony Myhrberg

Tony Myhrberg

IT-chef

Telefon: 08-408 08 009
E-post: tony.myhrberg@renonorden.se

Administration

Jelena Arutunian

Jelena Arutunian

Löneadministratör

Telefon: 08-408 08 011
E-post: jelena.arutunian@renonorden.se

Sara Magnusson

Sara Magnusson

Redovisningsansvarig

Telefon: 08-408 08 010
E-post: sara.magnusson@renonorden.se

Fredrik Karlberg

Fredrik Karlberg

Logistikplanerare

Telefon: 08-408 08 015
E-post: fredrik.karlberg@renonorden.se

Stefan Isaksson

Stefan Isaksson

Logistikplanerare

Telefon: 08-408 08 023
E-post: stefan.isaksson@renonorden.se

Expertis

Genom att fokusera vår affärsverksamhet på en liten men väsentlig samhällstjänst har RenoNorden byggt upp en djup kunskap och förståelse för avfallshämtning och transportindustrin. Vi har de medel och färdigheter som krävs för att utföra arbetet – oavsett förutsättningar. Detta omfattar allt från att planera rutter och underhålla fordon till avancerade körkunskaper.

Upptäck vad det är som gör oss till marknadsledare.