Header background

Investor relations

Viktig information för existerande, potentiella investerare och finansanalytiker. Vi lägger stor vikt vid att se efter våra aktieägare. Vårt mål är att alltid kommunicera med insyn och integritet.